System wizyjny i kamery inteligentne Warsaw Robotics

  • Kamery inteligentne Warsaw Robotics (WARB) są oparte o najnowsze, przemysłowe rozwiązania obliczeniowe oferujące wbudowane przetwarzanie danych wizyjnych za pomocą CPU oraz GPU.
  • System jest przeznaczony do zastosowania zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach współpracując z robotami jak i niezależnie.
  • Obsługa systemu odbywa się za pomocą sieciowego interfejsu użytkownika dostępnego z poziomu przeglądarki. Jest produktem polskim, rozwijanym i wspieranym w EU.

 

Budowa

Kamera jest umieszczona w odpornej obudowie wykonanej ze stopów aluminium o poziomie ochrony IP67, dostosowanej do trudnych warunków pracy. Rozwiązanie wykorzystuje wbudowany system obliczeniowy. Kamera jest wyposażona w niezawodne chłodzenie pasywne.

Złącza i protokoły

Urządzenie jest zasilane napięciem 12VDC oraz wyposażone w złącza Ethernet i DIO. Dostępne są protokoły komunikacyjne oparte na TCP/IP i Modbus TCP. Konfiguracja wiadomości wyjściowych odbywa się w łatwym w obsłudze środowisku.

Oprogramowanie

System zawiera pakiet oprogramowania wyposażony w algorytmy analityczne oraz sieci neuronowe realizujące różne zadania z zakresu wizji maszynowej. System umożliwia również zaawansowane przetwarzanie danych programowane w środowisku graficznym.

Algorytmy wbudowane

Wyszukiwarka wzorców

Precyzyjna metoda stworzona do wykrywania i wskazywania kształtów powtarzalnych na podstawie stałego wzorca kształtu, uzyskiwanego z pojedynczego zdjęcia. Może być użyta do wskazywanie robotowi części lub innych obiektów technicznych do przenoszenia i pozycjonowania. Zwraca precyzyjne informacje o pozycji i obrocie.

nn_testing

Podstawowa sieć neuronowa

Podstawowa sieć neuronowa. Umożliwia detekcję i klasyfikację obiektów oraz zaznaczenie ich prostokątną ramką.

box_icon

Wyszukiwarka obiektów prostokątnych

Prosta metoda stworzona do wykrywania i wskazywania obiektów prostokątnych lub o kształcie w rzucie zbliżonym do prostokąta (np.pudełek, batonów, bagietek w opakowaniu foliowym, itd.). Może być użyta do wskazywania robotowi celów do pobrania np. z podajnika taśmowego. Wykorzystuje metodę separacji tła.

c1

Zaawansowana sieć neuronowa

Zaawansowana sieć neuronowa. Umożliwia detekcję i klasyfikację obiektów nieregularnych (np. rozróżnianie typów owoców) oraz znalezienie precyzyjnego konturu obiektu.

anomaly_setting

Detektor anomalii

System analizy obrazu Warsaw Robotics umożliwia detekcję anomalii na obiekcie stacjonarnym widocznym w polu roboczym. Metoda znajduje szerokie zastosowanie w kontroli jakości wyrobów. Umożliwia wykrycie wad powierzchniowych lub braków w kompletacji złożeń.

measurement_1(1)

Pomiar obiektów regularnych

Metoda wizyjnego pomiaru geometrii krawędzi obiektów regularnych z dokładnością sub-pikselową. System wizyjny Warsaw Robotics oferuje rozbudowany pakiet narzędzi pomiarowych do pomiarów lini prostych, łuków kołowych i okręgów oraz relacji pomiędzy nimi.

nn_shape4

Pomiary obiektów nieregularnych

Metoda wizyjnego pomiaru kształtu stworzona do kontroli jakości obiektów nieregularnych (płody rolne, pieczywo). Zwraca szerokość, długość i informację o odchyłce kształtu wyrobu.

anomaly_03

Detekcja anomalii na obiektach

Algorytm umożliwia detekcję anomalii na powierzchni obiektów regularnych losowo rozmieszczonych w polu widzenia. W wyniku działania metody możliwe jest np. odrzucanie obiektów z wadami powierzchniowymi za pomocą robota przemysłowego.

mm_1

Pomiar na obiektach

Metoda umożliwia przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów kształtu na obiektach regularnych rozrzuconych losowo w polu widzenia. W wyniku działania metody możliwe jest np. odrzucanie obiektów przekraczających tolerancje wymiarowe za pomocą robota przemysłowego.

anomaly_02

Połączona detekcja anomalii i pomiar obiektów

Połączenie metody detekcji anomalii i pomiarów geometrii wyrobów dla obiektów losowo rozrzuconych w polu widzenia.

nn_shape2

Detekcja odchyłek kształtu obiektów nieregularnych

Metoda umożliwia znalezienie odchyłek kształtu obiektów nieregularnych od zdefiniowanego wcześniej wzorca konturu minimalnego i maksymalnego. W wyniku działania algorytmu możliwe jest odrzucanie obiektów (np. owoców, pieczywa,...) nie spełniających wymogów co do kształtu.

Metody dedykowane

System jest cały czas rozwijany i rozszerzany o kolejne metody. Istnieje możliwość rozbudowy o algorytmy specjalizowane do wykonywania określonych zadań.

Wybrane funkcje systemu

logic2

Graficzne programowanie przetwarzania danych

System zawiera rozbudowane możliwości przetwarzania danych powstających w wyniku pracy algorytmów za pomocą języka graficznego. Ułatwia uzyskanie oczekiwanych rezultatów i daje szerokie możliwości aplikacyjne oraz zaawansowane funkcje analityczne. Obok obszaru programowania wyświetlane są na bieżąco wyniki działania programu.

logic5

Programowanie komunikacji

Konfigurację struktury komunikatów TCP/IP, MODBUS TCP, DO oraz wbudowanej trójkolorowej diody LED można realizować za pomocą wygodnej metody blokowej. Do dyspozycji użytkownika jest również wyświetlany na bieżąco aktualnie generowany komunikat.

nn_shape5

Przygotowywanie zbiorów danych do uczenia sieci neuronowych

System zawiera narzędzia do szybkiego przygotowywania zbiorów danych do treningu sieci neuronowych. Część funkcji jest zautomatyzowana wspomagając pracę użytkownika przy zaznaczaniu obiektów.

nn_teach

Lokalne uczenie sieci neuronowych

System zawiera kompletne środowisko przeznaczone do łatwego uczenia sieci neuronowych przez użytkownika. Trening odbywa się lokalnie, z wykorzystaniem wyłącznie zasobów obliczeniowych kamery.

calib1

Kalibracja obiektywu

Oprogramowanie umożliwia kalibrację kamery z obiektywem w celu usunięcia dystorsji (odkształceń) obrazu. System umożliwia weryfikację błędów związanych z ustawieniem kamery lub jakością obiektywu.

camera_calibration_icon

Kalibracja kamera-robot

Oprogramowanie umożliwia wykonanie kalibracji kamera-robot, pozwalając na precyzyjne związanie pozycji obiektu na obrazie z pozycją osiąganą przez robota.

Przewiń do góry